vrt

Úvod:

Firma R.P.GEO s.r.o. byla založena v roce 2010. Firma má již 18. leté zkušenosti v oborech geologie, hydrogeologie, inženýrská geologie a ekologie. Firma vznikla oddělením od firmy GEOVA s.r.o. Firma R.P.GEO s.r.o. má vlastní technickou provozovnu v areálu bývalého Dolu Fučík 3 Ludvík v Ostravě Radvanicích a disponuje technickým zařízením pro provádění prací v náplni firmy. Na základě dlouholeté zkušenosti spolupracujeme se subdodavateli v oblasti analytických laboratoří (SZÚ Ostrava, SZÚ Karviná, SZÚ Frýdek Místek, Elvac Ekotechnika s.r.o., Laboratoř Morava s.r.o., Unigeo s.r.o. aj.)

tatraSlužby:


  • Inženýrsko-geologické posudky, biologické hodnocení, vlivy poddolování na VKP, báňsko-technické posudky
  • Stavby dopravní infrastruktury sanace a opravy komunikací, IG průzkumy, vrtné práce
  • Inženýrsko geologické a hydrogeologické posouzení stavenišť pro projekční organizace
  • Posudky a projekty pro Městské a obecní úřady včetně průzkumů a vyhodnocení geologických podmínek

Certifikáty: Osvědčení odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací o hodnocení vlivu stavby, činnosti, nebo technologie na životní prostředí a ke zpracování posudků hodnotících vlivy staveb, činností a technologií na životní prostředí. Dále také certifikát Auditor pro životní prostředí.

Cenník prací: Cena je tvořena pro každou zakázku samostatně na základě specifikace prováděných prací. Pro každou zakázku je proveden návrh prováděných prací včetně cenové kalkulace.